O nama

Investitor Vetroelektrane Krivača je društvo sa ograničenom odgovornošću IVICOM Energy d.o.o. sa sedištem u Jug Bogdanova 2 u Žagubici. Društvo je osnovano 2009. godine kao preduzeće (start-up company) s ciljem istraživanja vjetropotencijala i razvoja projekata vetroelektrana na području Republike Srbije.

IVICOM Energy d.o.o. je preduzeće u 100% vlasništvu osnivača IVICOM Holding Vienna, Austrija.

 

IVICOM ENERGY DOO ŽAGUBICA
DRUŠTVO ZA INVESTICIJE I PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
JUG BOGDANOVA 2
12320 ŽAGUBICA, Serbia

Contact: info@ivicom-energy.com