Dokumenti

 

doc_pdf Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Vetroelektrane Krivača

doc_pdfSaglasnost Ministarstva

doc_kmzGoogle earth file